Budjet jarayonining ochiqligini ta’minlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda ma’lumotlarni joylashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomga asosan ochiq budjet ma’lumotlari

24.04.2024 561 Yangiliklar
2023-yil 1-chorak
2023-yil 2-chorak
2023-yil 3-chorak
2023-yil 4-chorak
2024-yil 1-chorak